Implement

Implementering av:
– Affärssystem
– IT-system
– Affärsområden
– Kommunikationssystem

Den största utmaningen vid implementeringar av nya system är kommunikationen. Beställarens affärsmodell måste vara kristallklar och tydligt kommuniceras till konsulten. Att korrigera missförstånd i efterhand blir kostsamt för alla parter. Under min långa erfarenhet som inhyrd projektledare vid implementeringar av olika ekonomisystem har jag lärt mig lägga fokus på rätt saker och med säker hand föra projekten till framgång.

Change

Förändringar av:
– Organisation
– Administration
– Processer & rutiner
– Shared Service Center

Snabb tillväxt, sammanslagningar, nedskärningar – vilka förändringar ditt företag än står inför kräver det särskild kunskap och tar mycket tid och energi i anspråk. I internationella bolag gör kultur- och språkskillnader processen än mer komplex. Som erfaren konsult för förändringsprocesser, kan jag avlasta, stödja och råda ledningen i samtliga beslut samt leda genomförandet av förändringar av organisation, personal, processer och system.

Manage

Interima uppdrag som:

– Ekonomichef

– Redovisningschef

– Business Controller

– Financial Controller

Det är först när man känner en avdelnings vardagliga arbetsrutiner och deras tidsåtgång som man kan identifiera avdelningens förbättringsmöjligheter. De flesta ekonomiavdelningar har samma grundstenar men man arbetar inte alltid likadant. Med 15 års erfarenhet från olika positioner på ekonomi-, HR- och IT-avdelningar inom många olika bolag känner jag samtliga rutiner och ser snabbt avdelningens brister och möjligheter.

Grow

– Träffsäkra prognoser
– Nya nyckeltal
– Rapporteringsstrukturer
– Investeringskalkyler
– Anbudskalkyler

I en tillväxtfas måste man bibehålla en korrekt rapportering och ta fram kvalitativa prognoser. Vid anbud är det lätt att vilja vinna till varje pris men vinsten och kassaflödet är det absolut viktigaste. De bolag där jag varit med och drivit ekonomifrågorna under tillväxtfasen har gett mig ovärderlig insikt i hur viktigt det är att ha den långsiktiga vinsten för ögonen i alla utvecklingsfaser. Låt mig bidra till att även ditt företag växer – stabilt och långsiktigt.